Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘värdegrund’

Men visst är det fel om en skola visar denna film men inte låter sina elever gå till ungdomsmottagningen?

Det är Mymlan som berättar om denna företeelse i sin blogg.

Nu vet jag ingen bakgrundshistoria alls men jag skulle gärna vilja veta om de visade någon annan sida av abortfrågan också!
För jag har inget emot att de visar bilderna i filmen utan propagandameddelandena, men att visa denna film som den är blir ju ren propaganda och det hör inte hemma i skolan. Speciellt inte om den inte får någon som helst motpart…

Tänk om det sitter en stackars tjej som genomgått en abort i klassrummet. Vilken typ av ångest vill skolan ge henne genom denna propaganda? Eller kanske någons förälder har gjort abort…

Undervisningen skall vara saklig och all sidig. Alla föräldrar skall med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen. Alla som verkar i skolan skall hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem.

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (1985:1100) slår fast att verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (1 kap. 2 §). Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

…Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse…

… Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling. Tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling skall aktivt motverkas. Främlingsfi entlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. 

en trygg identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där. Saklighet och allsidighet. 
Utdrag ur Lpo 94 (finns i sin helhet här

Jag kan se massor med saker som är riktigt fel här! Nä, fy fan, sådant här gör mig RIKTIGT förbannad !!! 

Mymlan, vad heter skolan? Det är ju faktiskt allmännintresse!!!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , d

Read Full Post »

Jag för en mycket trögtgående, delvis hetsk, egentligen onödig (vi baserar allt vi tycker på helt olika värdegrund så vi kommer aldrig att komma fram till en gemensam grund i frågan) diskussion med en gammal vän här på min blogg. Diskussionen grundar sig i mitt inlägg om varför man bör förakta USA och har kommit att handla mest om att tillåta eller icke tillåta KKK-kyrkor i strid för eller strid mot de mänskliga rättigheterna. I denna diskussion vill Da Jerra, som är min motpart, hela tiden definiera mig att tillhöra olika åsiktsgrupper. Han hävdar hela tiden att jag är en vänsteranhängare (utan att ha en aning om hur jag egentligen röstar vid val) och att jag baserar mina åsikter på vänsterns propaganda. Jag menar att han ska sluta försöka sätta stämplar på mig eftersom att jag tycker som jag tycker baserat på mina resonemang med mig själv och de grundvärderingar jag har. Vänsterns ideologier kanske sedmera passar in i mina åsikter men bara för att de gör det denna gång så behöver de inte göra det nästa gång. Inte för att jag tycker att det är något fel med att vara vänster, det är bara det att jag inte gillar att andra skall försöka kategorisera mig innan jag själv tagit sådana ståndpunkter.

Jaja, nog tjatat om det. Under denna diskussion kom jag på en idé. Varför inte starta ett eget parti? Helt så där på skoj förstås, men varför inte försöka bygga upp grunderna för ett eget parti här på bloggen. Skriva ner värden och ställningar i olika frågor för att se vart vi hamnar. Jag har så svårt att hitta ett parti som jag vill tillhöra så varför inte testa?! Så från och med i dag startas arbetet för ett nytt parti på den här bloggen. Partiet har inget namn än så tills dess får fliken heta ”Ett nytt, sunt parti” helt enkelt. Nyfiken? Klicka på fliken längst upp på sidan!

Har du några idéer om hur vi skall gå tillväga? Idéer på hur partiet bör utformas? Vad vi skall ”tro på” och värdesätta högst? Åsikter om vilka frågor vi vill ta ställning till? Hur vi bör ta ställning? Några grundplåtar kommer jag att skriva ner direkt. Vill du kanske till och med bli medlem i partiet, skriv ett inlägg så sätter jag upp dig på listan. Kom med och starta ett nytt, sunt, parti!

Read Full Post »