Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Philip W. Jackson’

Philip W. Jackson skriver i sin bok ”Life in classrooms” att skolan är likt en institution. De enda platser som liknar skolan i fråga om miljö skall enligt honom vara psykiatriska kliniker samt fängelser. Anledningen skall vara att det inte finns någon annan plats i samhället där vi måste sitta helt stilla och lyssna så fort någon annan begär detta, där vi tvingas vara mot vår vilja och där vi måste göra saker som vi inte alls har lust till. Det finns säkert en hel del andra skäl med i boken men det är just detta jag kommer ihåg.

Jag håller helt med om Jacksons jämförelse. Och jag tycker att det är oerhört viktigt att vi som pedagoger har detta i åtanke när vi tillrättavisar våra elever och tycker att de är jobbiga för att de har svårt att anpassa sig till denna miljö. Jag tycker också att det är viktigt att denna tankekaramell förmedlas vidare till föräldrarna. Dels för att de själva ska få känna att det är ganska naturligt om deras barn protesterar mot miljön och då verkar extra ”busig” eller kanske till och med jobbig. Och dels så att föräldrarna själv har detta i åtanke när de tillrättavisar sina barn för att de fått skäll i skolan, för att barnen inte skött sig.

Nu kan det hända att du som läser detta inte alls håller med mig. Men jag tror att det är viktigt att förmedla Jacksons tanke vidare även om vi som vuxna inte håller med om hans påstående. För även om vi inte tycker att det stämmer så kan det ju vara precis så här som ditt barn känner sig. Jag tror att tanken på hur skolan faktiskt kan upplevas av våra barn är viktig. Det är viktigt att vi sätter oss in i deras situation lite, för det kan hjälpa oss att tvätta bort stämpeln ”missanpassad” som jag tror är en stämpel orediga barn lätt får i skolan. Även om den är outtalad.

Genom att se skolan för vad den egentligen är så kanske vi kan förstå varför det kan vara så svårt för vissa barn att anpassa sig till denna miljö. Självklart så är det många gånger ett faktum att eleverna ändå kommer att måsta lära sig skolans regler för att skolan, som den ser ut i dag, skall fungera. Men…vi kanske också kan se vissa fördelar med att de faktiskt protesterar mot den. Vi kanske kan förstå att elever inte alls behöver vara missanpassade, utan snarare sunda, för att de gör uppror mot ett ”tidigt fängelse”. Kanske måste vi vända på kakan och undra varför en del elever klarar denna förutbestämda miljö så pass bra som de gör.

Read Full Post »